Inhalaatiosumute
keuhkoahtaumataudin
ja astman hoitoon*†‡1

  • Keskisuuri annos kortikosteroidia (ICS) keuhkoahtaumatautiin tai astmaan*†1
  • Suurempi annos kortikosteroidia astmaan‡1
  • Erittäin hienojakoinen kiinteä kolmoisyhdistelmä1
Chiesi Trimbow sumute-inhalaattori astma-keuhkoahtaumatautiin

Ensimmäinen kiinteä kolmoisyhdistelmä keuhkoahtaumataudin ja astman hoitoon*†‡1

Erittäin hienojakoinen Trimbow (87/5/9) inhalaatiosumute (pMDI) – ensimmäinen kiinteä kolmoisyhdistelmä (ICS/LABA/LAMA), hyväksyttiin vuonna 2017 ylläpitohoidoksi aikuispotilaiden keskivaikeaan ja vaikeaan keuhkoahtaumatautiin (COPD).*1

Vuonna 2021 hyväksyttiin Trimbow (87/5/9) inhalaatiosumute (pMDI) ylläpitohoidoksi astmapotilaille, joilla on ollut oireita ICS/LABA-hoidosta huolimatta ja joilla on ollut vähintään yksi pahenemisvaihe kuluneen vuoden aikana†1.

Suurempi vahvuus (172/5/9) Trimbow-inhalaatiosumutteesta  hyväksyttiin vuonna 2022 astmapotilaille, joilla on oireita suuriannoksisesta ICS/LABA-hoidosta huolimatta ja joilla on ollut vähintään yksi pahenemisvaihe kuluneen vuoden aikana‡1.

Varaa tapaaminen

Kun astmapotilaasi sairaus ei pysy riittävästi hallinnassa ICS/LABA-hoidolla1

Trimbow inhalaatiosumute on ensimmäinen erittäin hienojakoinen kiinteä kolmoisyhdistelmä (ICS/LABA/LAMA), joka on hyväksytty käytettäväksi myös astmapotilaille†‡1. Glykopyrronium (LAMA), Trimbowin kolmas vaikuttava aine, estää asetyylikoliinin keuhkoputkia supistavan vaikutuksen ja laajentaa näin hengitysteitä. Trimbow voi olla hoitovaihtoehto potilaille, joilla on oireita ja pahenemisvaiheiden riski ICS/LABA-yhdistelmähoidosta huolimatta.1

  • Vähentää astman pahenemisvaiheita1

vs. BDP/FF (p=0,033)

  • Parantaa keuhkojen toimintaa1

vs. BDP/FF (p=0,008)

  • Saavuttaa sekä suuret että pienet hengitystiet1–4
Poika nojaa taaksepäin puuhun

Erittäin hienojakoiset hiukkaset
– saavuttavat sekä suuret että pienet hengitystiet4-10

Trimbow-valmisteen aerosolipartikkelit ovat keskimäärin paljon pienempiä kuin ei-hienojakoisissa lääkemuodoissa olevat hiukkaset. Beklometasonidipropionaatin kohdalla tämä johtaa voimakkaampaan vaikutukseen kuin lääkemuodoilla, joiden partikkelikokojakauma on ei-hienojakoinen (100 mikrogrammaa beklometasonidipropionaattia hienojakoisessa Trimbow-valmisteessa vastaa 250 mikrogrammaa beklometasonidipropionaattia ei-hienojakoisessa lääkemuodossa).1,11

Tämä tarkoittaa, että vaikuttavat aineet pääsevät helpommin kaikkialle keuhkoihin – myös pieniin hengitysteihin.4-10

Alla olevissa kuvissa on esitetty erittäin hienojakoisen BDP/FF/G -valmisteen ja ei-erittäin hienojakoisen FLuF/VI/UMEC -valmisteen välinen ilmateiden HRCT-kuviin perustuva kuvantamis-  ja hoitosimulaation (FRI; Functional Respiratory Imaging) vertailu.  Tässä tutkimuksessa oli mukana 20 potilasta, joilla oli keskivaikea tai vaikea keuhkoahtaumatauti9. Kuvat osoittavat laajan ja perifeerisen, myös pieniin ilmateihin ulottuvan keuhkodeposition käytettäessä erittäin hienojakoisia BDP/FF/G hiukkasia. Ei-erittäin hienojakoisia hiukkasia sisältävällä FluF/VI/UMEC -valmisteella oli sen sijaan rajoittunut perifeerinen depositio. Tulokset FRI:stä ovat yhdenmukaisia skintigrafia-menetelmällä saatujen kanssa.9

Trimbow BDP/FF/G (beklometasonidipropionaatti/ formoterolifumaraattidihydraatti/glykopyrronium) – erittäin hienojakoiset hiukkaset

Ei-erittäin hienojakoiset hiukkaset – FluF/VI/UMEC (flutikasonifuroaatti/umeklidinium/vilanteroli)

Ladattavat ja
tilattavat materiaalit

Täältä voit tilata astmaan liittyvää materiaalia.

Chiesi Trimbow Nexthaler inhalaattori astma-keuhkoahtaumatautiin

Trimbow NEXThaler

Trimbow on saatavana myös keuhkoahtaumataudin hoitoon jauheinhalaattorissa11.

Lue lisää Trimbow NEXThalerista
Nainen seisoo aidan vieressä meren rannalla

Pysy ajan tasalla

Haluatko saada ajankohtaista informaatiota ja kutsuja koulutuksiin keuhkoahtaumataudin ja astman terapia-alueilta? Ilmoita kiinnostuksestasi täällä.

Ilmoita tässä