Keuhkoahtaumatautipotilaille,
jotka käyttävät mieluummin
jauheinhalaattoria*1

  • Jauheinhalaattori, jossa on inhalaatiolaskuri1
  • Erittäin hienojakoinen kiinteä kolmoisyhdistelmä1
  • Annostelu kaksi kertaa vuorokaudessa1
Chiesi Trimbow Nexthaler inhalaattori astma-keuhkoahtaumatautiin

Kuuluiko inhalaattoristasi KLIK?

Trimbow NEXThalerin (jauheinhalaattori) KLIK-ääni vahvistaa sen, että täysi annos on vapautunut. 1-3

Lue lisää
Chiesi Trimbow Nexthaler inhalaattori astma-keuhkoahtaumatautiin

Inhalaatiolaskuri laskee vain laitteesta vapautuneita annoksia

Trimbow NEXThaler toimii potilaan omalla sisäänhengityksellä. Laite vapauttaa täyden annoksen, kun optimaalinen sisäänhengitysnopeus (35 l/min) on saavutettu. Inhalaatiolaskurin lukema pienenee yhdellä vain täyden annoksen vapautumisen (KLIK-ääni) jälkeen kun suojus suljetaan.5

Jos potilas avaa ja sulkee suojuksen inhaloimatta, inhalaatiolaskurin lukema ei muutu ja annos siirtyy takaisin inhalaattorin jauhesäiliöön. Näin ei myöskään menetetä yhtään annosta tai ladata vahingossa ylimääräisiä annoksia**1. Potilas pysyy ajan tasalla lääkityksestään.

Tuttu teho

Kiinteä kolmoisyhdistelmä Trimbow NEXThaler hyväksyttiin EU:ssa TRI-D-tutkimuksen perusteella. Tässä tutkimuksessa teho ja turvallisuus todettiin keskivaikeaa tai vaikeaa keuhkoahtaumatautia sairastavilla potilailla vastaaviksi kuin käytettäessä aiempaa inhalaatiosumutetta (pMDI).6 Kolmen aiemman kliinisen tutkimuksen (TRILOGY, TRINITY ja TRIBUTE) tietojen perusteella on jo todettu, että saman potilasryhmän potilaat sietävät hyvin kolmoishoitoa, kun käytetään inhalaatiosumutetta (pMDI).7

Pienentää oireiden pahenemisriskiä7

vs. ICS/LABA (p=0,005), vs. LABA/LAMA (p=0,043), vs.
ICS/LABA + LAMA; eroja ei havaittu verrattaessa BDP/FF/G-valmistetta kolmen lääkkeen vapaaseen yhdistelmään, joka koostui kiinteäannoksisesta beklometasonidipropionaatti-formoteroliyhdistelmähoidosta ja tiotropiumista (keskivaikeiden/vaikeiden pahenemisvaiheiden lukumäärät: 0,46 vs. 0,45 tapahtumaa per potilas/vuosi), vs. LAMA (p=0,003).

Parantaa elämänlaatua7

vs. LAMA (p<0,0001), vs. LABA/LAMA (p≤ 0,001), vs. ICS/LABA (p= 0,029), elämänlaadun paranemisen suhteen (St. George’s Respiratory Questionnaire -kyselyn (SGRQ) kokonaispistemäärällä mitattuna).

Parantaa keuhkojen toimintaa7

vs. LAMA (p<0,001), vs. LABA/LAMA (p=0,018), vs.
ICS/LABA + LAMA; eroja ei havaittu verrattaessa BDP/FF/G-valmistetta kolmen lääkkeen vapaaseen yhdistelmään, joka koostui kiinteäannoksisesta beklometasonidipropionaatti-formoteroliyhdistelmähoidosta ja tiotropiumista (3 ml:n ero ennen annosta mitatussa FEV1-arvossa 52 hoitoviikon jälkeen).

Nuori tyttö näkyy takaapäin rannalla

TRI-D-tutkimukset muutamassa minuutissa

Tästä voit katsoa yhteenvedon Trimbow NEXThalerin hyväksynnän takana olevasta yhdenveroisuustutkimuksesta.1,6

Erittäin hienojakoiset hiukkaset – saavuttaa sekä suuret että pienet ilmatiet8-14

Trimbow-valmisteen aerosolipartikkelit ovat keskimäärin paljon pienempiä kuin ei-hienojakoisissa lääkemuodoissa olevat hiukkaset. Beklometasonidipropionaatin kohdalla tämä johtaa voimakkaampaan vaikutukseen kuin lääkemuodoilla, joiden partikkelikokojakauma on ei-hienojakoinen. (100 mikrogrammaa beklometasonidipropionaattia hienojakoisessa Trimbow-valmisteessa vastaa 250 mikrogrammaa beklometasonidipropionaattia ei-hienojakoisessa lääkemuodossa)1,15

Tämä tarkoittaa, että vaikuttavat aineet pääsevät helpommin kaikkialle keuhkoihin – myös pieniin ilmateihin.8-14

Alla olevissa kuvissa on esitetty erittäin hienojakoisen BDP/FF/G -valmisteen ja ei-erittäin hienojakoisen FLuF/VI/UMEC -valmisteen välinen ilmateiden HRCT-kuviin perustuva kuvantamis-  ja hoitosimulaation (FRI; Functional Respiratory Imaging) vertailu.  Tässä tutkimuksessa oli mukana 20 potilasta, joilla oli keskivaikea tai vaikea keuhkoahtaumatauti12. Kuvat osoittavat laajan ja perifeerisen, myös pieniin ilmateihin ulottuvan keuhkodeposition käytettäessä erittäin hienojakoisia BDP/FF/G hiukkasia. Ei-erittäin hienojakoisia hiukkasia sisältävällä FluF/VI/UMEC -valmisteella oli sen sijaan rajoittunut perifeerinen depositio. Tulokset FRI:stä ovat yhdenmukaisia skintigrafia-menetelmällä saatujen kanssa.12

Trimbow BDP/FF/G (beklometasonidipropionaatti/ formoterolifumaraattidihydraatti/glykopyrronium) – erittäin hienojakoiset hiukkaset

Ei-erittäin hienojakoiset hiukkaset – FluF/VI/UMEC (flutikasonifuroaatti/umeklidinium/vilanteroli)

GOLD-raportti 2023

Täältä löydät linkin viimeisimpään GOLD-raporttiin (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) 2023.

Chiesi Trimbow sumute-inhalaattori astma-keuhkoahtaumatautiin

Trimbow-inhalaatiosumute, kaksi vahvuutta

Trimbow-inhalaatiosumutetta on saatavana kahtena vahvuutena. Keskisuuri annos (87/5/9) keuhkoahtaumataudin ja astman hoitoon ja suurempi annos (172/5/9) astmapotilaiden hoitoon, kun tarvitaan parempaa oireiden hallintaa.†‡15

Lue lisää Trimbow-sumutteesta
Nainen seisoo aidan vieressä meren rannalla

Haluatko lisätietoja?

Haluatko saada ajankohtaista informaatiota ja kutsuja koulutuksiin keuhkoahtaumataudin ja astman terapia-alueilta? Ilmoita kiinnostuksestasi täällä.

Ilmoita tässä