Käyttöehdot

Verkkosivuston saatavuus
Ellei toisin mainita, koko verkkosivuston (www.trimbow.fi) sisältö on suojattu käytön, täydellisen ja osittaisen kopioinnin sekä Chiesin tai kolmansien osapuolten yksinomaisten immateriaalioikeuksien, patenttien, tavaramerkkien ja tekijänoikeuksien jakamisen osalta, kuten verkkosivustolla viitataan.  Verkkosivuston käyttäjällä ei ole oikeutta saada taloudellista korvausta Chiesille ja kolmansille osapuolille kuuluvasta verkkosivuston sisällöstä, eikä myöskään tavaramerkeistä, patenteista, teknologioista, tuotteista, prosesseista tai muista immateriaalisista ja teollisista omistusoikeuksista.  Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Chiesin kaikki valitukset, vahingonkorvausvaatimukset, vastuut sekä oikeudenkäynnit, jotka johtuvat kolmannen osapuolen oikeuksien, kuten (mutta ei rajoittuen) tekijänoikeuksien, tavaramerkkien, patenttien, immateriaalisten ja teollisten omistusoikeuksien loukkaamisista, epäoikeudenmukaisesta kilpailusta ja kunnianloukkauksesta.

Vastuunrajoitus
Chiesi on valmistellut tällä verkkosivustolla olevat tiedot parhaan kykynsä mukaan ja äärimmäistä ammattimaista huolellisuutta noudattaen, mutta ei ota vastuuta tämän sivuston mahdollisista virheellisyyksistä, epäjohdonmukaisuuksista tai puutteellisuuksista. Tiedot verkkosivustolla (www.trimbow.fi) ja siihen linkitetyillä kolmansien osapuolten sivustoilla ovat ainoastaan tiedottamista varten, eivätkä ne millään tavoin korvaa yksityishenkilöiden ja kunkin lääkärin välillä jo olemassa olevaa suhdetta. Tämän vuoksi tiedoista on keskusteltava lääkärin kanssa.  Chiesi pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä verkkosivustoa milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.  Chiesi tai mikään muu kolmannen osapuolen yritys, joka voi olla osallisena tämän verkkosivuston luomisessa, kehittämisessä tai julkaisemisessa, tai kukaan muu siihen linkitetty, ei ole millään tavalla vastuussa mistään suorista tai tahattomista vahingoista, jotka aiheutuvat (suoraan tai epäsuoraan) verkkosivustolle pääsystä, verkkosivuston ja muiden siihen linkitettyjen sivustojen käytöstä tai käyttämättä jättämisestä, tai sen sisällön mahdollisista virheellisyyksistä tai puutteista.

Markkinointi
Tällä verkkosivustolla olevia tietoja ei julkaista markkinointitarkoituksiin, eivätkä ne muodosta tarjousta tai kehotusta määrätä, ostaa, toimittaa, markkinoida tai tehdä muita liiketoimia, jotka voivat sisältää Chiesi-tuotemerkin.

Kolmansien osapuolten materiaali
Tämä verkkosivusto voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Chiesi ei ole vastuussa kolmansien osapuolten lähteistä tulevista tiedoista ja niiden käytöstä.

Käyttöehtojen muutokset
Chiesi voi muuttaa Käyttöehtoja ilman erillistä ilmoitusta julkaisemalla päivitetyn version näistä Käyttöehdoista ja säännöksistä tällä verkkosivustolla. Olet vastuussa Käyttöehtojen säännöllisestä tarkastamisesta, ja niissä tapauksissa, joissa käytät verkkosivustoa muutosten julkaisemisen jälkeen, käytön jatkaminen katsotaan muutosten hyväksymiseksi.